STOP RASISMI

UUSIA RATKAISUJA AVOIMESTI JOUKKOÄLYLLÄ


Oulun yliopiston johtama tutkimusprojekti
TIETOA / OSALLISTU

STOP RASISMI on Oulun yliopiston tutkimusprojekti, joka tutkii rasismia (määritelmä) ja sen ehkäisykeinoja.

AUTA JA VAIKUTA. Osallistumalla edistät sekä tutkimusta että käytännön työtä rasismin ehkäisemiseksi.

KÄYTÄNNÖSSÄ voit 1) arvioida eri ratkaisuehdotuksia ja antaa oman ehdotuksesi rasismin ehkäisemiseen sekä 2) jakaa omia kokemuksiasi rasismin eri muodoista (lue määritelmät).

Aloita valitsemalla vaihtoehto:

ARVIOI RATKAISUJA >>>KERRO KOKEMUKSISTASI >>>

MIKSI OSALLISTUA?

Rasismin havaitseminen ja kohtaaminen eivät ole helppoja asioita. Avullasi keräämme tietopankkia rasismiin liittyvistä kokemuksista, sekä arvioimme ratkaisuja rasismiin liittyviin kysymyksiin. Osallistumisesi auttaa rasismin eri muotojen kartoittamista sekä ennaltaehkäisyä.

Ota yhteyttä

Palautetta, ideoita tai muuten vain aiheeseen liittyviä terveisiä:
Email: [email protected]
Twitter #stoprasismi

Playing Sweet Bonanza Pokies, or any online casino game for that matter, does not directly contribute to the fight against racism. However, online casinos can take steps to promote diversity and inclusion, and players can support those efforts by choosing to play at casinos that have implemented such policies.

Pelaaminen Sweet Bonanza kolikkopeli, tai mitä tahansa nettikasinopeliä, ei suoranaisesti edistä rasismin vastaista taistelua. Nettikasinot voivat kuitenkin ryhtyä toimiin monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi, ja pelaajat voivat tukea näitä pyrkimyksiä valitsemalla pelaamisen kasinoilla, jotka ovat toteuttaneet tällaisia toimintatapoja.

Suomen valtion vuonna 1970 ratifioiman YK:n kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen mukaan rotusyrjinnällä tarkoitetaan:

"...kaikkea rotuun, ihonväriin, syntyperään tahi kansalliseen tai etniseen alkuperään perustuvaa erottelua, poissulkemista tai etuoikeutta, jonka tarkoituksena tai seurauksena on ihmisoikeuksien ja perusvapauksien tasapuolisen tunnustamisen, nauttimisen tai harjoittamisen mitätöiminen tai rajoittaminen poliittisella, taloudellisella, sosiaalisella, sivistyksellisellä tai jollakin muulla julkisen elämän alalla."

According to the UN Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, ratified by the Finnish state in 1970, racial discrimination is defined as:
"...any distinction, exclusion or privilege based on race, colour, descent or national or ethnic origin which has the purpose or effect of nullifying or impairing the equal recognition, enjoyment or exercise of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field of public life.

Online casinos can take steps to fight racism by implementing policies and practices that promote diversity and inclusion. This can include actively recruiting and promoting employees from diverse backgrounds, as well as ensuring that all players are treated fairly and respectfully regardless of their race or ethnicity.

a) vanha rasismi
- teoria tai ideologia, joka perustuu seuraaviin oletuksiin:
1) on olemassa ihmisrotuja
2) ihmisten fyysiset ja psyykkiset erot ovat perinnällisiä ja riippuvaisia toisistaan
3) tiettyyn ryhmään kuuluminen määrittää yksilön ominaisuudet
4) on olemassa rotujen hierarkia
5) politiikan täytyy perustua tietoon
> Ilmenemismuotoja: rasististen ryhmien ja yksilöiden lentolehtiset ja lehtikirjoitukset, elokuvat, musiikki (lyriikka), puheet sekä kirjallisuus jne.

b) uusi rasismi
- ihmisryhmien (maahanmuuttajien, vähemmistöjen) rodullistaminen (=esittäminen rodun kaltaisina ryhminä). Rodullistaminen tapahtuu kulttuuristen piirteiden, uskonnon, kielen, tapojen jne. perusteella
- muodostettujen ryhmien aliarvostaminen ja halveksunta
> Ilmenemismuotoja: mm. halveksivat puheet tai kirjoitukset mm. venäläisistä, somaleista, saamelaisista, romaneista tai yleensä maahanmuuttajista ja vähemmistöistä

c) institutionaalinen, rakenteellinen rasismi
- lainsäädännön avulla tuotettu ja toteutettu sekä erilaisten instituutioiden käytäntöihin ja sääntöihin perustuva rasismi
> Ilmenemismuotoja: sairaaloiden, koulujen, yliopistojen ja muiden oppilaistosten, työnvälitystoimistojen, pankkien ja muiden työpaikkojen jne. käytäntöihin ja sääntöihin perustuva rasismi (esimerkiksi työsyrjintä, syrjintä opinnoissa, tulkkien puute, maahanmuuttajien toistuvat tarkastukset kaduilla, julkisissa paikoissa, asiaton huomion kiinnittäminen vähemmistöjen edustajiin kaupoissa, ravintolaan pääsyn evääminen jne.)

d) arkipäivän rasismi
- rasismi arkielämän kohtaamisissa
> Ilmenemismuotoja: tavat, eleet, ilmeet, vitsit, nimittely, vältteleminen, syrjintä (työssä, koulussa jne.), eristäminen yhteisöistä